Ngày đăng: T2, Th3 6th, 2017

Ban kinh tế liệu có tham mưu được chính sách tốt cho chính phủ?

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương (KTTW). Ông cho rằng Ban Kinh tế đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao và hiện đang chủ trì, chuẩn bị 7 đề án quan trọng về việc tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách và giải pháp phù hợp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban kinh tế liệu có tham mưu được chính sách tốt?

Liệu việc tái lập Ban KTTW được coi như như một giải pháp tình huống, cấp bách đối phó với ‘bất ổn kinh tế vĩ mô’ hay đó là sự nỗ lực của Đảng nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát lĩnh vực kinh tế, từ chính sách đến sự điều hành?

Khủng hoảng kinh tế đang để lại những hậu quả nặng nề, ngoài những câu hỏi do người đứng đầu Đảng CS dẫn ra ở trên, thì các vấn đề tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực đã trở thành quốc nạn và niềm tin dân chúng, xã hội giảm sút nghiêm trọng …đang đe dọa ‘sự tồn vong của chế độ’. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng thốt lên: ‘Đổi mới hay là chết’, ‘thể chế cũng do con người tạo ra’… Các nhà nghiên cứu cho rằng tư duy giáo điều về CNXH cản trở phát triển, không còn dư địa cho tăng trưởng theo chiều rộng, thể chế hiện tại đang cản trở tiếp tục phát triển kinh tế thị trường…

Nhìn lại quá trình 30 năm đổi mới, đứng trước sự sụp đổ của chế độ kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp, Đảng CS Việt Nam đã mở cửa ra thế giới và chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường, coi đó là cứu cánh vượt khó, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Đổi mới thực sự đã mang lại những thành công, giúp Việt Nam thoát khủng khoảng và nghèo đói, vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Quá trình đổi mới vừa qua cho thấy xu hướng rõ ràng rằng kinh tế thị trường càng ‘mạnh’, càng ‘mở rộng’, thì ‘vị trí, vai trò’ của Ban KTTW càng ‘thu hẹp’. Tuy nhiên, cách điều hành kinh tế – xã hội như hiện nay đang tạo ra ‘khoảng trống’, ‘lỗi hệ thống’ mà nếu khắc phục theo cách đối phó sẽ không mang lại hiệu quả bền vững.