Ngày đăng: T4, Th4 12th, 2023

Chỉ số IRR là gì? Những tác động của IRR với nền kinh tế

doanhChỉ số IRR là gì? Dựa vào chỉ số này chúng ta sẽ có được những thông tin gì? Ngoài ra, các tác động của IRR với nền kinh tế ra sao? Cùng https://tygia.wap.vn/ tìm hiểu ngay sau đây nhé.

1. Giải đáp: Chỉ số IRR là gì?

IRR là viết tắt của cụm từ “Internal Rate of Return” trong tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Tỷ suất sinh lời nội bộ”. Đây là một phương pháp tính toán lợi nhuận cho các dự án đầu tư, các dự án xây dựng hay các khoản vay vốn. Tỷ suất sinh lời nội bộ là tỷ lệ tối thiểu mà dự án cần đạt được để tổng giá trị của tất cả các đầu tư ban đầu có thể được hoàn vốn hoặc lợi nhuận mong muốn.

Chỉ số IRR là gì? Những tác động của IRR với nền kinh tế 1

IRR được tính bằng cách giải phương trình cho giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền đầu tư bằng không, với giả định rằng tỷ suất lợi nhuận trên dòng tiền là cố định. Khi giá trị hiện tại của các dòng tiền dương (thu nhập) và âm (chi phí) bằng nhau, tỷ suất lợi nhuận tương ứng sẽ là IRR.

IRR là một trong những phương pháp phổ biến để đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư và được sử dụng trong các quyết định về đầu tư của các tổ chức, công ty và nhà đầu tư.

2. Công thức tính IRR là gì

Công thức tính IRR (Internal Rate of Return) như sau:

IRR = rL + [(NPV at rL) / (NPV at rH – NPV at rL)] x (rH – rL)

Trong đó:

  • rL là tỷ suất lãi suất thấp nhất được khả thi
  • rH là tỷ suất lãi suất cao nhất được khả thi
  • NPV at rL là giá trị hiện tại của dòng tiền ròng trung bình với tỷ suất lãi suất là rL
  • NPV at rH là giá trị hiện tại của dòng tiền ròng trung bình với tỷ suất lãi suất là rH

Giá trị IRR được tính bằng cách tìm ra giá trị của r (tỷ suất lãi suất) khiến NPV (Net Present Value) của một dự án hoặc đầu tư bằng 0.

3. Phương thức xác định chỉ số IRR

Phương thức xác định chỉ số IRR (Internal Rate of Return) là phương pháp sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận bên trong của một dự án hoặc đầu tư dựa trên các dòng tiền dự kiến của dự án hoặc đầu tư đó.

Cụ thể, phương pháp này đưa ra giả định về tỷ suất lợi nhuận (IRR) và tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến dựa trên giả định này. Sau đó, so sánh giá trị hiện tại của các dòng tiền này với chi phí đầu tư ban đầu để tính toán NPV (Net Present Value). Quá trình này được thực hiện lặp đi lặp lại với các giả định khác nhau về tỷ suất lợi nhuận cho đến khi NPV bằng 0. Tỉ suất lợi nhuận tương ứng với NPV bằng 0 được coi là IRR của dự án hoặc đầu tư.

Ví dụ, nếu một dự án có chi phí đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng và dự kiến thu được các dòng tiền là 20 triệu đồng vào năm thứ nhất, 30 triệu đồng vào năm thứ hai và 50 triệu đồng vào năm thứ ba. Giả sử rằng giá trị hiện tại của các dòng tiền này với tỷ suất lợi nhuận là 10% là 85 triệu đồng. Nếu giả định tỷ suất lợi nhuận là 15%, giá trị hiện tại của các dòng tiền là 95 triệu đồng. Tiếp tục tính toán đến khi NPV bằng 0, ta sẽ có giá trị của IRR tương ứng với dự án đó.

Chỉ số IRR là gì? Những tác động của IRR với nền kinh tế 2

4. IRR được sử dụng như thế nào?

IRR (Internal Rate of Return) là một chỉ số tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá tính khả thi của một dự án hoặc một cơ hội đầu tư. IRR được tính dựa trên dòng tiền thu được từ dự án đó và giá trị hiện tại của các dòng tiền đó.

IRR được sử dụng để so sánh tính khả thi của các dự án hoặc cơ hội đầu tư khác nhau. Nếu IRR của một dự án cao hơn so với mức lợi tức mong đợi của nhà đầu tư, thì dự án đó được coi là khả thi và có thể đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư thường sử dụng IRR để đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư khác nhau và quyết định chọn dự án nào để đầu tư dựa trên IRR. Ngoài ra, IRR cũng được sử dụng để tính toán giá trị cổ phần của các công ty đang hoạt động và có kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, IRR cũng có một số hạn chế. Ví dụ, IRR không cho biết thời gian hoàn vốn cụ thể, chỉ cho biết tỷ lệ lợi nhuận trung bình trong suốt thời gian đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng các chỉ số tài chính khác để đánh giá tính khả thi của các dự án hoặc cơ hội đầu tư.

5. Tầm quan trọng của chỉ số IRR

Chỉ số IRR là một công cụ quan trọng để đánh giá tính khả thi của một dự án hoặc một khoản đầu tư. Nó giúp nhà đầu tư tính toán tỉ suất lợi nhuận nội bộ của dự án hoặc khoản đầu tư và so sánh với mức lợi nhuận mong đợi hoặc mức chi phí vốn đang chi trả.

Các quyết định đầu tư và quản lý dự án thường dựa trên chỉ số IRR để quyết định liệu dự án đó có nên thực hiện hay không. Nếu chỉ số IRR của một dự án vượt quá mức chi phí vốn đang chi trả hoặc mức lợi nhuận mong đợi, thì dự án đó được coi là khả thi và có thể được tiếp tục thực hiện.

Tuy nhiên, chỉ số IRR cũng có một số hạn chế. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời điểm và mức độ tiêu tốn của dòng tiền trong quá trình đầu tư, và không phản ánh được rủi ro đầu tư. Do đó, chỉ số IRR thường được kết hợp với các công cụ đánh giá khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác và đáng tin cậy.

Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 08/07/2016

Xem thêm: Hơn 1 tháng lên sàn chứng khoán FPT mở room ngoại 100%

Trên đây là chia sẻ về câu hỏi chỉ số IRR là gì? . Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến chỉ số IRR. Để cập nhật thêm những kiến thức kinh tế – kinh doanh thú vị, hãy ghé thăm chuyên trang chúng tôi thường xuyên nhé!