Ngày đăng: T3, Th4 19th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 19-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:24 ngày 19/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(19/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(18/04/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.650 14.050 Không có Không có
14K 18.183 19.583 Không có Không có
18K 23.750 25.150 Không có Không có
24K 32.300 33.000 Không có Không có
SJC10c 33.080 33.330 Không có Không có
SJC1c 33.080 33.360 Không có Không có
SJC99.99 32.730 33.330 Không có Không có
SJC99.99N 33.080 33.330 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.080 33.350 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.070 33.350 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)