Ngày đăng: T4, Th2 24th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 24-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:37 ngày 24/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(24/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(23/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.987 13.987 12.867 13.867
14K 18.438 19.438 18.327 19.327
18K 23.962 24.962 23.820 24.820
24K 32.151 32.851 31.864 32.564
SJC10c 33.260 33.560 33.190 33.490
SJC1c 33.260 33.590 33.190 33.520
SJC99.99 32.480 33.180 32.190 32.890
SJC99.99N 32.680 33.080 32.490 32.890
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.260 33.580 33.190 33.510
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.250 33.580 33.190 33.510
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)