Ngày đăng: T5, Th6 16th, 2016

Mục tiêu doanh thu gần 2.000 tỷ đồng năm 2016

Ngày 15/6, Công ty cổ phần liên doanh nghiệp đầu tư quốc tế KLF đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch doanh thu gần 2.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2016, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, giải pháp mà Ban lãnh đạo Công ty đưa ra bao gồm: Tiếp tục tập trung cao độ các nguồn lực tài chính, quản trị, nhân sự và truyền thông để phát triển các lĩnh vực kinh doanh vốn là thế mạnh của Công ty: kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, giáo dục, nhân lực, ngành hàng tiêu dùng.. Đồng thời nghiên cứu mở ra ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với chuỗi dịch vụ, sản phẩm do công ty cung cấp. Tận dụng thế mạnh của các lĩnh vực kinh doanh nhằm tạo ra mối liên kết, hỗ trợ, làm gia tăng giá trị lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh chung của toàn công ty.
Ban lãnh đạo KLF giải đáp các câu hỏi của công đông.
Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm, đồ ăn, uống, tập trung vào phân khúc hàng cao cấp của các thương hiệu mạnh trên thế giới: Australia với các sản phẩm về sữa, các nhà cung cấp về bánh kẹo – đồ uống đến từ Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…

1_5

Tiếp tục rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mức độ đầu tư, phát triển của các bộ phận kinh doanh trên cơ sở tập trung cho các lĩnh vực mang lại giá trị doanh thu và lợi nhuận cao, có tiềm năng đột phá. Đồng thời cơ cấu giảm và thu hẹp đầu tư đối với các mảng không thực sự mang lại tiềm năng và hiệu quả.

Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. Tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

Quý III/2016 sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ bất động sản

Tại Đại hội, hầu hết cổ đông đặt câu hỏi về tỷ suất lợi nhuận của năm 2015 cũng như những quý đầu của năm 2016. Giải đáp về vấn đề này, ông Trần Thế Anh, Thành viên HĐQT cho biết, một số khoản đầu tư trong lĩnh vực bất động sản chưa ghi nhận kết quả, trong khi đó, KLF hiện đang trong quá trình chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu và chi phí để cạnh tranh giành thị phần lớn.
“Những khoản đầu tư này sẽ bắt đầu mang lại kết quả từ quý III/2016 và sẽ đóng góp ổn định vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới”, ông Thế Anh khẳng định.

Kết thúc năm tài chính 2015, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 1.731 tỷ đồng, tăng trưởng 108,3% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 46,73 tỷ đồng; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 136,5 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước: 14,9 tỷ đồng, giá trị sổ sách của cổ phiếu KLF 17.505 đồng/cổ phiếu.

Năm 2015, KLF đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 9% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành đạt 1.653 tỷ đồng. Trong năm 2016, nếu điều kiện thị trường thuận lợi, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên 2015.

ĐHĐCĐ KLF cũng đã bỏ phiếu thông qua HĐQT và BKS mới bao gồm: HĐQT: ông Nguyễn Văn Thanh, bà Trần Thị My Lan, ông Trần Thế Anh, ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Lê Tân Sơn; BKS: ông Nguyễn Thiện Phú, ông Lê Văn Sắc và bà Nguyễn Bình Phương.