Ngày đăng: T3, Th8 8th, 2017

Đồng Nai: Sử nghiêm xe công vụ lạm dụng ” Còi ưu tiên”

Ngày 8/8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa có văn bản số 7394/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý antoangiaothong , sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy thời gian gần đây, việc lạm dụng sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (đèn, còi, cờ) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến, xe không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng tùy tiện sử dụng, phát tín hiệu của xe ưu tiên. Các xe không thuộc diện ưu tiên cũng tự ý lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên, các xe thường vi phạm là xe hoạt động thể dục thể thao, kiểm lâm, quản lý thị trường, xe cứu hộ giao thông …Tình trạng trên làm giảm hiệu lực quản lý đối với loại xe ưu tiên theo quy định pháp luật và gây mất ATGT.

Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc đúng quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên…

Các cơ quan, tổ chức không thuộc diện có xe được quyền ưu tiên chấm dứt ngay tình trạng báo cáo UBND tỉnh duyệt chấp thuận cho phép lắp đặt, sử dụng thiết bị của xe được quyền ưu tiên hoặc có công văn đề nghị Công an tỉnh cấp phép sử dụng tín hiệu xe ưu tiên.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về lắp đặt, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên theo quy định pháp luật. Thông báo kịp thời đến các cơ quan, địa phương có vi phạm biết để quản lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, tàng trữ, buôn bán các thiết bị tín hiệu ưu tiên trái quy định pháp luật.