Ngày đăng: T7, Th4 2nd, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 02-04

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:47 ngày 02/04/2016)

Giá vàng hôm nay

(02/04/2016)

Giá vàng hôm qua

(01/04/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.542 13.942 12.596 13.996
14K 18.032 19.432 18.108 19.508
18K 23.555 24.955 23.652 25.052
24K 32.043 32.743 32.171 32.871
SJC10c 33.000 33.270 33.090 33.340
SJC1c 33.000 33.300 33.090 33.370
SJC99.99 32.370 33.070 32.500 33.200
SJC99.99N 32.770 33.070 32.900 33.200
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.000 33.290 33.090 33.360
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.990 33.290 33.090 33.360
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)