Ngày đăng: T4, Th5 11th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 11-05

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:26 ngày 11/05/2016)

Giá vàng hôm nay

(11/05/2016)

Giá vàng hôm qua

(10/05/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.125 14.325 13.071 14.271
14K 18.768 19.968 18.692 19.892
18K 24.445 25.645 24.348 25.548
24K 33.053 33.653 32.925 33.525
SJC10c 33.740 33.940 33.630 33.830
SJC1c 33.740 33.970 33.630 33.860
SJC99.99 33.390 33.990 33.260 33.860
SJC99.99N 33.740 33.990 33.610 33.860
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.740 33.960 33.630 33.850
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.730 33.960 33.630 33.850
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)