Ngày đăng: T2, Th3 14th, 2016

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 14-03

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 14/03/2016)

Giá vàng hôm nay

(14/03/2016)

Giá vàng hôm qua

(13/03/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.888 14.288 Không có Không có
14K 18.457 19.857 Không có Không có
18K 24.103 25.503 Không có Không có
24K 32.914 33.564 Không có Không có
SJC10c 33.650 33.950 Không có Không có
SJC1c 33.650 33.980 Không có Không có
SJC99.99 33.250 33.900 Không có Không có
SJC99.99N 33.500 33.800 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.650 33.970 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.640 33.970 Không có Không có
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)