Ngày đăng: T3, Th2 2nd, 2016

Giá vàng thế giới ngày 02-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:17 ngày 02/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(02/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(01/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.799 13.099 11.682 12.982
14K 16.954 18.254 16.791 18.091
18K 22.140 23.440 21.930 23.230
24K 29.993 30.743 29.715 30.465
SJC10c 32.720 32.990 32.650 32.920
SJC1c 32.720 33.020 32.650 32.950
SJC99.99 30.300 31.050 30.020 30.770
SJC99.99N 30.750 31.050 30.470 30.770
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.720 33.010 32.650 32.940
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.710 33.010 32.650 32.940
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)