Ngày đăng: T6, Th1 29th, 2016

Giá vàng thế giới ngày 29-01

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:21 ngày 29/01/2016)

Giá vàng hôm nay

(29/01/2016)

Giá vàng hôm qua

(28/01/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.687 12.987 11.737 13.037
14K 16.797 18.097 16.867 18.167
18K 21.937 23.237 22.027 23.327
24K 29.725 30.475 29.844 30.594
SJC10c 32.630 32.900 32.710 32.970
SJC1c 32.630 32.930 32.710 33.000
SJC99.99 30.030 30.780 30.150 30.900
SJC99.99N 30.480 30.780 30.600 30.900
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.630 32.920 32.710 32.990
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.620 32.920 32.710 32.990
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.