Ngày đăng: T3, Th1 26th, 2016

Giá vàng thế giới ngày 26-01

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:08 ngày 26/01/2016)

Giá vàng hôm nay

(26/01/2016)

Giá vàng hôm qua

(25/01/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.674 12.974 11.641 12.941
14K 16.779 18.079 16.732 18.032
18K 21.915 23.215 21.855 23.155
24K 29.696 30.446 29.616 30.366
SJC10c 32.650 32.910 32.620 32.890
SJC1c 32.650 32.940 32.620 32.920
SJC99.99 30.000 30.750 29.920 30.670
SJC99.99N 30.450 30.750 30.370 30.670
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.650 32.930 32.620 32.910
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.640 32.930 32.620 32.910
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)