Ngày đăng: T5, Th2 4th, 2016

Giá vàng tự do thế giới ngày 04-02

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:27 ngày 04/02/2016)

Giá vàng hôm nay

(04/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(03/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.962 13.262 11.841 13.141
14K 17.181 18.481 17.012 18.312
18K 22.432 23.732 22.215 23.515
24K 30.379 31.129 30.092 30.842
SJC10c 32.930 33.210 32.730 33.000
SJC1c 32.930 33.240 32.730 33.030
SJC99.99 30.690 31.440 30.400 31.150
SJC99.99N 31.140 31.440 30.850 31.150
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.930 33.230 32.730 33.020
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.920 33.230 32.730 33.020
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)